Doprava vody

SDH Bechyně oznamuje, že v roce 2021 nebude zajišťovat dopravu vody automobilovou cisternou.