O sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni byl založen roku 1874, v současnosti má 84 členů a 32 mladých hasičů.

Myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu, vyjadřovaná skutečnou pomocí svým bližním v neštěstí, vedla k zakládání sborů dobrovolných hasičů. Kolébkou českých hasičů byla sedmdesátá léta devatenáctého století. První český dobrovolný sbor hasičů byl založen v r. 1864 ve Velvarech a zakládání dalších sborů rychle pokračovalo. V roce 1874, v roce vzniku našeho sboru, bylo v Čechách již 107 sborů.

1874     Na výzvu purkmistra Karla Waltera k založení dobrovolného hasičského sboru se přihlásilo 39 občanů a byl zvolen prozatimní výbor.

1875     Schváleny stanovy sboru. Počet členů 73. Počáteční jmění z veřejné sbírky 200 zl.

1880     Po předchozí stagnaci dochází k oživení činnosti, zakoupena nová stříkačka a výzbroj. Počet členů 44 činných, 85 přispívajících.

1883     Sbor přistoupil k nově založené hasičské župě v Písku, sdružující hasičské sbory v Bechyni, Milevsku, Písku, Netolicích a Týně nad Vltavou s celkovým počtem 306 členů.

1887     Počet členů se rozrostl na 95, jmění 1297 zl.

1890     Zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka a 60 m hadic za 780 zl.

1891     Prvního sjezdu „Českoslovanského hasičstva“ se zúčastnila sedmičlenná delegace sboru.

1892     V Bechyni se konal župní sjezd písecké župy za účasti 250 hasičů z 50 sborů. Od tohoto roku platilo okresní zastupitelstvo výlohy za přípřeže do stříkaček k požárům do sousedních obcí.

1898     Založena „Hasičská župa bechyňská“.

1922     Zakoupen motor k ruční stříkačce.

1924     Sbor pořídil loutkové divadlo, které později věnoval škole. Při sboru založen samaritánský odbor.

1926     V Bechyni se konala župní hasičská škola. Ve sboru založena odborná knihovna se 168 svazky.

1932     Při sboru založena „Jihočeská družina“ – dorost.

1934     Při opravě hasičské schráně uděláno leziště a sušárna hadic.

1935     Zakoupen vůz Škoda 635 a dvoukolová přívěsná motorová stříkačka.

1939     Sbor má 74 činných a 4 čestné členy.

1944     Zatčen a uvězněn velitel sboru V. Tůma.

1945     V koncentračním táboře Terezín umírá velitel sboru V. Tůma.

1946     Na průčelí hasičské zbrojnice odhaleny 2 pamětní bronzové desky obětem nacistické persekuce. Desky zhotovil ak. sochař B. Dobiáš st. Stav členů: 73 činných, 2 čestní.

1950     Změněn název souboru na „Místní jednota Svazu čs. hasičstva“.

1952     Vlastní prací členů zhotoven z vraku vozu Steyer nový dopravní vůz.

1953     Založeno žákovské družstvo.

1957     Další změna názvu na „Místní jednota Čs. svazu požární ochrany“.

1959     Pokračuje modernizace výzbroje, získán vůz Tatra 805 a stříkačka PS 8.

1969     Získána stříkačka PS 12.

1971     Převzata budova bývalé židovské synagogy pro zřízení požárního muzea.
Řízení prací pověřen velitel sboru Ant. Zelenka.

1972     Získán nový moderní vůz Avie – Savien.

1974     Otevřeno Požární muzeum s unikátní sbírkou hasičské výzbroje. Otevřena nová hasičská zbrojnice postavená v letech 1972 – 1973.

1984     Znovu utvořeno družstvo žáků.

1988     Provedena generální oprava fasády Požárního muzea.

1989     Realizací přístavby rozšířena hasičská zbrojnice. Výjezdová jednotka sboru zařazena do zásahové skupiny R-1.

1990     Návrat k původnímu názvu „Sbor dobrovolných hasičů“.

1993     V rámci plošného rozmístění požárních sil zařazena výjezdová jednotka sboru do jednotky požární ochrany II. A III. (JPO) s dobou výjezdu od 2 do 7 minut.

1994     Udělen pamětní list ke stému výročí hasičského muzejnictví zakladateli Požárního muzea v Bechyni Antonínu Zelenkovi a Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni.

1999     Oslavy 125. výročí založení sboru.

2000     Získání nového hasičského vozu CAS Praga.

2004     Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni. U příležitosti 30. výročí  založení I. hasičského muzea odhalena busta jeho zakladatele, bratra Antonína Zelenky. Představení nového historického praporu a jeho vysvěcení.

2018    Získání nového cisternového automobilu Tatra 815-7 Force.

2019 Oslavy 145. výročí založení sboru a 45. výročí založení muzea. Znovuotevření muzea v nově zrekonstruovaných prostorách v areálu bývalé zemědělské sýpky u autobusového nádraží.