Pozvánka na oslavy 150 let SDH Bechyně a 50 let muzea – v pátek 5. 7. 2024

Stopadesátiletou historii našeho hasičského sboru a padesátiletou historii muzea oslavíme 5. července 2024 průvodem hasičů a jejich historické i současné techniky, který se začne v poledne zvolna posunovat od hasičského muzea k náměstí, kde budou oslavy pokračovat formou atrakcí, hudby, ukázek a programu pro děti až do večerních hodin. Všichni obyvatelé i návštěvníci Bechyňska jsou k oslavám srdečně zváni!

PROGRAM OSLAV – 5. 7. 2024

11:00 – příjezd sborů na nádvoří hasičského muzea
12:00 – slavnostní průvod městem z hasičského muzea na náměstí
13:00 – nástup sborů na náměstí, stužkování praporů, předání vyznamenání
od 14:00 – ukázky historické i moderní hasičské techniky, program pro děti (na náměstí)
od 19:00 – hudební vystoupení kapely Napříč na náměstí (na náměstí)