Návštěvnost

TOPlist

Dopravní nehody

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda je událost v provozu na komunikacích, při niž došlo k usmrcení nebo zranění osoby, nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.


Povinnosti řidiče,který měl účast na dopravní nehodě

 • neprodleně zastavte vozidlo, vypněte motor
 • zajistěte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, oblečte si reflexní vestu)
 • zjistěte, zda dopravní nehodou nebyla způsobena zranění dalším účastníkům nehody, v případě potřeby poskytněte adekvátní pomoc ( poskytnutí první pomoci, zavolání pomoci na linku tísňového volání)
 • zdržte se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě
 • je-li nutno z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy odstranit vozidla, nečiňte to bez označení jejich postavení na vozovce, v ostatních případech vozidla nepřemisťujte
 • nahlaste na policii poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup osvětlení)
 • je dobré místo nehody a poškozená auta vyfotografovat, zakreslit si plánek nehody
 • prokažte si s dalšími účastníky nehody svoji totožnost, je to zákonná povinnost


Přivolání Policie ČR na místo dopravní nehody je povinné, pokud:

 • při dopravní nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo škodě na jednom vozidle včetně přepravovaných věcí ve výši stanovené zákonem (nad 50.000,- Kč)
 • při dopravní nehodě vznikla škoda třetí osobě (např. vozidlo zapůjčené, na leasing nebo škoda na jiném majetku např. sloup veřejného osvětlení a majitel není na místě nehody),
 • je spor mezi účastníky dopravní nehody o výši škody, spor o zavinění nehody.Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti:


Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký 3 metry a to následovně:
 • na silnici o dvou jízdních pruzích vytvoří mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh
 • na silnici o třech jízdních pruzích vytvoří mezi sebou průjezdný pruh vozidla v pravém a středním pruhu.
 • řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás
 • řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána, kromě vozidel vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

zdroj: www.ochranaobyvatel.cz