Návštěvnost

TOPlist

Z historie sboru

JAK ŠEL ŽIVOT – historie hasičského sboru


Myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu, vyjadřovaná skutečnou pomocí svým bližním v neštěstí, vedla k zakládání sborů dobrovolných hasičů. Kolébkou českých hasičů byla sedmdesátá léta devatenáctého století. První český dobrovolný sbor hasičů byl založen v r. 1864 ve Velvarech a zakládání dalších sborů rychle pokračovalo. V roce 1874, v roce vzniku našeho sboru, bylo v Čechách již 107 sborů.1874Na výzvu purkmistra Karla Waltera k založení dobrovolného hasičského sboru se přihlásilo 39 občanů a byl zvolen prozatimní výbor.
1875Schváleny stanovy sboru. Počet členů 73. Počáteční jmění z veřejné sbírky 200 zl.
1880Po předchozí stagnaci dochází k oživení činnosti, zakoupena nová stříkačka a výzbroj. Počet členů 44 činných, 85 přispívajících.
1883Sbor přistoupil k nově založené hasičské župě v Písku, sdružující hasičské sbory v Bechyni, Milevsku, Písku, Netolicích a Týně nad Vltavou s celkovým počtem 306 členů.
1887Počet členů se rozrostl na 95, jmění 1297 zl.
1890Zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka a 60 m hadic za 780 zl.
1891Prvního sjezdu „Českoslovanského hasičstva“ se zúčastnila sedmičlenná delegace sboru.
1892V Bechyni se konal župní sjezd písecké župy za účasti 250 hasičů z 50 sborů. Od tohoto roku platilo okresní zastupitelstvo výlohy za přípřeže do stříkaček k požárům do sousedních obcí.
1898Založena „Hasičská župa bechyňská“.
1922Zakoupen motor k ruční stříkačce.
1924Sbor pořídil loutkové divadlo, které později věnoval škole. Při sboru založen samaritánský odbor.
1926V Bechyni se konala župní hasičská škola. Ve sboru založena odborná knihovna se 168 svazky.
1932Při sboru založena „Jihočeská družina“ – dorost.
1934Při opravě hasičské schráně uděláno leziště a sušárna hadic.
1935Zakoupen vůz Škoda 635 a dvoukolová přívěsná motorová stříkačka.
1939Sbor má 74 činných a 4 čestné členy.
1944Zatčen a uvězněn velitel sboru V. Tůma.
1945V koncentračním táboře Terezín umírá velitel sboru V. Tůma.
1946Na průčelí hasičské zbrojnice odhaleny 2 pamětní bronzové desky obětem nacistické persekuce. Desky zhotovil ak. sochař B. Dobiáš st. Stav členů: 73 činných, 2 čestní.
1950Změněn název souboru na „Místní jednota Svazu čs. hasičstva".
1952Vlastní prací členů zhotoven z vraku vozu Steyer nový dopravní vůz.
1953Založeno žákovské družstvo.
1957Další změna názvu na „Místní jednota Čs. svazu požární ochrany“.
1959Pokračuje modernizace výzbroje, získán vůz Tatra 805 a stříkačka PS 8.
1969Získána stříkačka PS 12.
1971Převzata budova bývalé židovské synagogy pro zřízení požárního muzea. Řízení prací pověřen velitel sboru Ant. Zelenka.
1972Získán nový moderní vůz Avie – Savien.
1974Otevřeno Požární muzeum s unikátní sbírkou hasičské výzbroje. Otevřena nová hasičská zbrojnice postavená v letech 1972 – 1973.
1984Znovu utvořeno družstvo žáků.
1988Provedena generální oprava fasády Požárního muzea.
1989Realizací přístavby rozšířena hasičská zbrojnice. Výjezdová jednotka sboru zařazena do zásahové skupiny R-1.
1990Návrat k původnímu názvu „Sbor dobrovolných hasičů“.
1993V rámci plošného rozmístění požárních sil zařazena výjezdová jednotka sboru do jednotky požární ochrany II. A III. (JPO) s dobou výjezdu od 2 do 7 minut.
1994Udělen pamětní list ke stému výročí hasičského muzejnictví zakladateli Požárního muzea v Bechyni Antonínu Zelenkovi a Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni.
1999Oslavy 125. výročí založení sboru.
2000Získání nového hasičského vozu CAS Praga.
2004Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni. U příležitosti 30. výročí založení I. hasičského muzea odhalena busta jeho zakladatele, bratra Antonína Zelenky. Představení nového historického praporu a jeho vysvěcení.