Návštěvnost

TOPlist

Ukázky novodobé techniky 9.9.2011

 

V pátek 9.9.2011 naše jednotka provedla ukázky novodobé hasičské techniky pro žáky školního kurzu v Dobronicích u BechynÄ›.

 

DÄ›tem byly pÅ™evedeny zásahové obleky, pÅ™ilby, dýchací technika, vyprošÅ¥ovací zaÅ™ízení, prostÅ™edky pro poskytnutí první pomoci a hasicí pÅ™ístroje. Se zájmem si prohlédly zásahový automobil CAS 16 Praga. Na závÄ›r žáci vidÄ›li praktickou ukázku zásahu - hašení stÅ™ednÄ› těžkou pÄ›nou a útočné proudy B a C. Fotogalerie z akce prohlížejte ZDE.

Ukázky historické techniky

 

V nedÄ›li 28. srpna 2011 členové SDH BechynÄ› ve spolupráci s SDH Koloměřice pÅ™edvedli historickou hasičskou techniku z Hasičského muzea BechynÄ› na výstavÄ› ZemÄ› živitelka v ÄŒeských BudÄ›jovicích.


BÄ›hem tÅ™í ukázek byly pÅ™edstaveny nejstarší hasební prostÅ™edky - plátÄ›né koše, asfaltové koše, píšÅ¥aly, berlovka, putnovka, trakaÅ™ovka, sací koše a proudnice. Na závÄ›r probÄ›hla praktická ukázka koňské čtyÅ™kolové stÅ™íkačky z roku 1924, která je v majetku SDH Koloměřice.

 

Fotografie z akce si prohlédnÄ›te ZDE (Foto: JiÅ™í Šejna, vimperk.eu)

Soutěž 3.9.2011


Slavnosti Horní Bukovsko 6.8.2011

Slavnosti Horní Bukovsko 6.8.2011

PÅ™idány nové forografie

Vstoupit do alba

 

Foto: Petr Vlasák, Koloměřice

Grant

Na propagaci Hasičského muzea BechynÄ› pÅ™ispÄ›l grantem

 

Jihočeský kraj - odbor kultury a památkové péče

 

Děkujeme.