Návštěvnost

TOPlist

Činnost družstva SDH Bechyně ženy

Obrázky článků: zeny2012_2.jpg

 

V letošním roce se družstvo žen již pátým rokem zúčastňuje soutěží v požárním sportu zahrnutých do poháru starosty Okresního sdružení hasičů Tábor. Celý seriál má letos celkem 8 kol. A jak se družstvu žen daÅ™ilo?

PÅ™ečtÄ›te si celý článek.

Informace o provozu Hasičského muzea v Bechyni

V médiích byla zveÅ™ejnÄ›na informace, že I. Hasičské muzeum BechynÄ› otevÅ™elo novou expozici v novÄ› zrekonstruovaných prostorech v objektu bývalého zemÄ›dÄ›lského výkupu u autobusového nádraží. Expozice byla otevÅ™ena pouze dočasnÄ› pÅ™i pÅ™íležitosti pÅ™edávání techniky jednotkám JPO V. Výstavu historických hasičských exponátů si můžete i nadále prohlédnout v budovÄ› mÄ›stského muzea na námÄ›stí.

Činnost SDH a JSDH - květen, červen 2012

V sobotu 19. kvÄ›tna 2012 se soutěžní družstva mužů a žen SDH BechynÄ› zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu v Hodonicích. V kategorii žen naše družstvo zvítÄ›zilo, v kategorii mužů jsme obsadili druhé místo.

 

V úterý 29. kvÄ›tna 2012 naše jednotka provedla ukázky techniky pro dÄ›ti z MateÅ™ské školy Jahůdka BechynÄ›. DÄ›ti si prohlédly zásahový automobil CAS Praga a zasoutěžily si v zábavných hasičských disciplínách.

 

Obrázky článků: 20120601_2.jpgObrázky článků: 20120601_1.jpgV pátek 1. června 2012 se naše jednotka zúčastnila branného dne na Základní škole ve Školní ul. v Bechyni. Žákům školy jsme pÅ™edvedli zásahovou výzbroj a výstroj hasiče, dýchací techniku a další technické prostÅ™edky používané pÅ™i záchranÄ› osob. Ve stejný den jsme zajistili požární asistenci na koncertÄ› VÄ›ry Martinové a bratrů NedvÄ›dů v Bechyni.

 


Statistika výjezdů jednotky JSDHO Bechyně za rok 2011

Statistika výjezdů jednotky

JSDHO BechynÄ›

za rok 2011

 

 

Celkem výjezdů: 44 

 

Požáry: 13

Technická pomoc: 25
Dopravní nehoda: 5
Planý poplach: 1

Požár stohu 11.9.2011

V nedÄ›li 11. záÅ™í 2011 zasahovala naše jednotka u požáru stohu u obce Bohunice. Na místo jsme vyjeli s technikou CAS 32 Tatra 815.