Návštěvnost

TOPlist

Pohádková Bechyně 2014

Maxipes Fík s Ájou, KÅ™emílek s Vochomůrkou či motýl Emanuel s makovou panenkou – s tÄ›mito a mnoha dalšími pohádkovými bytostmi mohly dÄ›ti se svými rodiči zažít v ulicích mÄ›sta BechynÄ› netradiční sobotní odpoledne. Místní sbor dobrovolných hasičů společnÄ› s jejich kolegy z okolních obcí 18. Å™íjna 2014 uspoÅ™ádal již popáté zábavný program určený pro širokou veÅ™ejnost s názvem Pohádková BechynÄ›.

 

Ulice mÄ›sta se v 15 hodin promÄ›nily v dÄ›jištÄ› českých i zahraničních pohádek. Vznikly dvÄ› desítky stanovišÅ¥, na nichž dÄ›ti potkaly více i ménÄ› známé pohádkové bytosti, s kterými plnily lehké i záludné úkoly. Po splnÄ›ní úkolů na každém navštíveném stanovišti dÄ›ti obdržely razítko do startovní karty. S vyplnÄ›nou kartou zamíÅ™ily do areálu nového hasičského muzea u autobusového nádraží, kde za splnÄ›né úkoly získaly patÅ™ičnou odmÄ›nu. ZávÄ›r akce ve znamení opékání špekáčků zpestÅ™ili bechyňští dobrovolní hasiči ukázkou zásahu pÅ™i dopravní nehodÄ›.

 

PoÅ™adatelé byli pÅ™ekvapeni, jak velký byl zájem veÅ™ejnosti o akci. Možná i díky pÄ›knému počasí se zábavného odpoledne zúčastnilo úctyhodných 350 dÄ›tí. Celkem i s rodiči pÅ™išlo za zábavou více než 500 lidí nejen z BechynÄ›, ale napÅ™íklad až z ÄŒeských BudÄ›jovic! Opeklo se 32 kg špekáčků, snÄ›dlo se 18 chlebů. Celá tato akce by se neobešla bez velké pomoci sponzorů, zejména pak Krčma pod kaštanem, MÄ›sto BechynÄ›, Kulturní stÅ™edisko mÄ›sta BechynÄ›, ÄŒeská pojišÅ¥ovna, ÄŒeská spoÅ™itelna, Komerční banka, Restaurace Kameňák, Lékárna u Marie Pomocné, Lékárna Dr. Max., KadeÅ™nictví Šárka Nováková, OdÄ›vy Dlouhá, cukrárna U Lososů, Centrum levného textilu a obuvi, Vila Elektra, Elektro Zelenka, Vinotéka Galvína, Wpartner Sviták, pekárna Petra Malá, Kubík, Autohas BechynÄ›, Intersnack a mnozí další. PoÅ™adatelé dÄ›kují všem sponzorům za pomoc pÅ™i pÅ™ípravÄ› a organizaci akce i všem návštÄ›vníkům za jejich ohromnou účast, která všechny poÅ™adatele mile pÅ™ekvapila. Jsme si jisti, že akce vybudovala v Bechyni novou tradici, na vidÄ›nou tedy v šestém ročníku Pohádkové BechynÄ›!

 

Fotografie z akce lze zhlédnout zde

 


Ukázky techniky - Dobronice

 

V sobotu 27.9.2014 provedli členové sboru a výjezdové jednotky ukázky techniky pro školu v pÅ™írodÄ› v Dobronicích u BechynÄ›.

 

Fotogalerie

Ukázky historické hasičské techniky

 

V sobotu 20. záÅ™í 2014 se náš sbor zúčastnil Trocnovských slavností. Provedli jsme ukázky historické hasičské techniky a propagaci Hasičského muzea BechynÄ›.

 

Fotogalerie

PovodnÄ› 2013

Výjezdová jednotka SDH BechynÄ› se podílela na záchranÄ› osob a majetku v souvislosti s povodnÄ›mi v červnu 2013.

 

OtevÅ™ít fotogalerii

 

Další zajímavé fotogalerie mimo stránky SDH BechynÄ› zde:

 

1) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559339050770806.1073741852.194051123966269&type=1

 

2) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4750264082288.1073741830.1465706077&type=1

 

Tiskové zprávy:

 

1) http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/jihoceske-reky-klesaji-pro-radu-mist-ale-plati-stav-nebezpeci/945830?utm_source=rss&utm_medium=feed

 

Videoreportáž z BechynÄ›:

 

1) https://www.facebook.com/photo.php?v=376663915772896

 

 

Pohádková Bechyně

Kdo procházel podvečerní Bechyní v pátek 19. Å™íjna, mohl zažít netradiční podívanou. Do ulic mÄ›sta vyrazily hned dvÄ› desítky pohádkových postav a bytostí. Sbor dobrovolných hasičů BechynÄ› a Levicový klub žen pÅ™ipravily již potÅ™etí akci s názvem Pohádková BechynÄ›. Na trasu plnou her, úkolů a rébusů vyrazilo z námÄ›stí se svými rodiči 124 dÄ›tí. Občerstveny čajem a perníčky prošly dÄ›ti 12 stanovišÅ¥, kde si se všemi úkoly hravÄ› poradili i ti nejmenší. Pohádkové putování bylo zakončeno na sportovním stadionu opékáním buÅ™tů. SnÄ›dlo se celkem 17 kg buÅ™tů, 8 chlebů a vypilo 20 l čaje. Věříme, že se všem dÄ›tem i rodičům akce líbila a že mezi pohádkové bytosti vyrazí i pÅ™íští rok.

 

Obrázky novinek: pohadkova_bechyne_2012.jpg