Návštěvnost

TOPlist

Cvičení - stavba protipovodňové stěny

V sobotu 28.3. členové výjezdové jednotky ve spolupráci s okolními sbory a místními technickými službami cvičili stavbu protipovodňové stěny v Zářečí.

 

Obrázky novinek: img_20150328_114915.jpg

Vyhlášena veřejná sbírka na rekonstrukci a provoz muzea

Obrázky novinek: hrbitov02.jpg
V roce 1974 tehdejší velitel Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Antonín Zelenka přišel s myšlenkou zachovat hasičskou historii pro další generace. Se slovy „Kdo neuctívá historii, nemá nárok na budoucnost“ byl položen základní kámen Hasičského muzea v Bechyni – nejstaršího hasičského muzea svého druhu v tehdejším Československu. V budově židovské synagogy členové sboru odpracovali stovky brigádnických hodin, aby připravili prostory pro expozici. Pomáhali všichni – muži i ženy. Exponáty se sháněly, kde se dalo – něco našli lidé ve stodolách, jiné zapůjčily okolní sbory. Vznikla tak sbírka historických hasičských exponátů, některých až 400 let starých.

 

Bohužel, v roce 2000 jsme byli nuceni budovu židovské synagogy opustit. Hledaly se nové prostory, protože nikdo nechtěl nechat muzeum zaniknout. Po dlouhých jednáních bylo nalezeno řešení – město podalo sboru nabídku umístění exponátů do budovy městského muzea, které v té době nefungovalo. Budova byla ve velmi špatném stavu a otevření nové expozice bylo podmíněno rekonstrukcí budovy a vnitřních prostor. Opět členové sboru odpracovali stovky a stovky brigádnických hodin zdarma a udělali vše pro to, aby muzeum nemuselo být zrušeno. Podařilo se tak zachránit naše nejstarší hasičské muzeum a už v roce 2001 byla otevřena první výstava historických hasičských exponátů v budově městského muzea.

 

Obrázky novinek: muzeum_v_mestskem.jpg

O několik let později otevřelo ve své budově expozici i městské muzeum. Přišlo s požadavkem, že se potřebuje rozvíjet a tak hasičskému muzeu byla vypovězena nájemní smlouva z prostor, které sami v rámci brigád zdarma zrekonstruovali. Opět se tak začalo hledat řešení pro muzeum, aby zcela nezaniklo. Po dalších zdlouhavých jednáních se nakonec našlo řešení. Krajské sdružení hasičů České Budějovice za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje zakoupilo budovu bývalého zemědělského výkupu a nás čeká další, již třetí budování expozice hasičské historie s exponáty již z doby Marie Terezie. Jak se lze dočíst v návštěvní knize, naše výstava hasičské historie je uznávána i turisty ze zámoří, kteří do muzea zavítali. V letošním roce uplyne 141 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni a 41 let od otevření Hasičského muzea v Bechyni.

 

Nejen kvůli legislativním náležitostem je rekonstrukce zemědělského objektu v bezbariérové hasičské muzeum značně nákladná. Máme v úmyslu požádat o dotaci, ovšem to je podmíněno spoluúčastí ve financování. Z vlastních prostředků nejsme schopni tento podíl zajistit. Požádali jsme o povolení veřejné sbírky na rekonstrukci a provoz hasičského muzea a naší žádosti bylo vyhověno. Uvítáme jakoukoli finanční, popřípadě i věcnou pomoc. Za jakékoli příspěvky předem děkujeme, hasičskou historii totiž zahynout nenecháme!

 

Jenovéfa Uličná

starostka SDH Bechyně

tel.: 605 558 628

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

38 59 46 23 59 / 0800

 

 

Obrázky novinek: nova_budova.jpg Obrázky novinek: v_nove_budove.jpg

 

 

 


Nácvik stavby protipovodňové stěny v Bechyni

Ve spolupráci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Bechyni stavěli příslušníci aktivní zálohy u záchranné roty 151. ženijního praporu v Bechyni protipovodňové zábrany v Bechyňském Zářečí na břehu řeky Lužnice.

 

Fotografie z události naleznete zde.

Pohádková Bechyně 2014

Maxipes Fík s Ájou, Křemílek s Vochomůrkou či motýl Emanuel s makovou panenkou – s těmito a mnoha dalšími pohádkovými bytostmi mohly děti se svými rodiči zažít v ulicích města Bechyně netradiční sobotní odpoledne. Místní sbor dobrovolných hasičů společně s jejich kolegy z okolních obcí 18. října 2014 uspořádal již popáté zábavný program určený pro širokou veřejnost s názvem Pohádková Bechyně.

 

Ulice města se v 15 hodin proměnily v dějiště českých i zahraničních pohádek. Vznikly dvě desítky stanovišť, na nichž děti potkaly více i méně známé pohádkové bytosti, s kterými plnily lehké i záludné úkoly. Po splnění úkolů na každém navštíveném stanovišti děti obdržely razítko do startovní karty. S vyplněnou kartou zamířily do areálu nového hasičského muzea u autobusového nádraží, kde za splněné úkoly získaly patřičnou odměnu. Závěr akce ve znamení opékání špekáčků zpestřili bechyňští dobrovolní hasiči ukázkou zásahu při dopravní nehodě.

 

Pořadatelé byli překvapeni, jak velký byl zájem veřejnosti o akci. Možná i díky pěknému počasí se zábavného odpoledne zúčastnilo úctyhodných 350 dětí. Celkem i s rodiči přišlo za zábavou více než 500 lidí nejen z Bechyně, ale například až z Českých Budějovic! Opeklo se 32 kg špekáčků, snědlo se 18 chlebů. Celá tato akce by se neobešla bez velké pomoci sponzorů, zejména pak Krčma pod kaštanem, Město Bechyně, Kulturní středisko města Bechyně, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Restaurace Kameňák, Lékárna u Marie Pomocné, Lékárna Dr. Max., Kadeřnictví Šárka Nováková, Oděvy Dlouhá, cukrárna U Lososů, Centrum levného textilu a obuvi, Vila Elektra, Elektro Zelenka, Vinotéka Galvína, Wpartner Sviták, pekárna Petra Malá, Kubík, Autohas Bechyně, Intersnack a mnozí další. Pořadatelé děkují všem sponzorům za pomoc při přípravě a organizaci akce i všem návštěvníkům za jejich ohromnou účast, která všechny pořadatele mile překvapila. Jsme si jisti, že akce vybudovala v Bechyni novou tradici, na viděnou tedy v šestém ročníku Pohádkové Bechyně!

 

Fotografie z akce lze zhlédnout zde

 


Ukázky techniky - Dobronice

 

V sobotu 27.9.2014 provedli členové sboru a výjezdové jednotky ukázky techniky pro školu v přírodě v Dobronicích u Bechyně.

 

Fotogalerie