Návštěvnost

TOPlist

Ukázky v Dobronicích

V sobotu 26.9.2015 provedli členové výjezdové jednotky ukázky techniky pro školu v přírodě v Dobronicích - žáky gymnázia z Prahy.

 

Sbírka plyšových hraček

V úterý 28.4.2015 zástupci SDH Bechyně předali na dětské oddělení Nemocnice Tábor první várku plyšových hraček, kterou shromáždili díky Vaší pomoci.

 

Sbírka plyšových hraček dále pokračuje. Hračky budou určeny na dětské soutěže pořádané SDH Bechyně a opět dětskému oddělení Nemocnice Tábor. Plyšáky vybíráme v prodejně Galvína, Libušina ul., Bechyně.

 

Obrázky novinek: img_0411.jpg

školení - motorové pily

V sobotu 11.4.2015 členové výjezdové jednotky absolvovali školení obsluhy motorových řetězových pil. Školení bylo zaměřeno na odstraňování padlých stromů při živelních pohromách a jiných činností v rámci technické pomoci.

 

 

Obrázky novinek: img_20150411_125859.jpg

Cvičení - stavba protipovodňové stěny

V sobotu 28.3. členové výjezdové jednotky ve spolupráci s okolními sbory a místními technickými službami cvičili stavbu protipovodňové stěny v Zářečí.

 

Obrázky novinek: img_20150328_114915.jpg

Vyhlášena veřejná sbírka na rekonstrukci a provoz muzea

Obrázky novinek: hrbitov02.jpg
V roce 1974 tehdejší velitel Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Antonín Zelenka přišel s myšlenkou zachovat hasičskou historii pro další generace. Se slovy „Kdo neuctívá historii, nemá nárok na budoucnost“ byl položen základní kámen Hasičského muzea v Bechyni – nejstaršího hasičského muzea svého druhu v tehdejším Československu. V budově židovské synagogy členové sboru odpracovali stovky brigádnických hodin, aby připravili prostory pro expozici. Pomáhali všichni – muži i ženy. Exponáty se sháněly, kde se dalo – něco našli lidé ve stodolách, jiné zapůjčily okolní sbory. Vznikla tak sbírka historických hasičských exponátů, některých až 400 let starých.

 

Bohužel, v roce 2000 jsme byli nuceni budovu židovské synagogy opustit. Hledaly se nové prostory, protože nikdo nechtěl nechat muzeum zaniknout. Po dlouhých jednáních bylo nalezeno řešení – město podalo sboru nabídku umístění exponátů do budovy městského muzea, které v té době nefungovalo. Budova byla ve velmi špatném stavu a otevření nové expozice bylo podmíněno rekonstrukcí budovy a vnitřních prostor. Opět členové sboru odpracovali stovky a stovky brigádnických hodin zdarma a udělali vše pro to, aby muzeum nemuselo být zrušeno. Podařilo se tak zachránit naše nejstarší hasičské muzeum a už v roce 2001 byla otevřena první výstava historických hasičských exponátů v budově městského muzea.

 

Obrázky novinek: muzeum_v_mestskem.jpg

O několik let později otevřelo ve své budově expozici i městské muzeum. Přišlo s požadavkem, že se potřebuje rozvíjet a tak hasičskému muzeu byla vypovězena nájemní smlouva z prostor, které sami v rámci brigád zdarma zrekonstruovali. Opět se tak začalo hledat řešení pro muzeum, aby zcela nezaniklo. Po dalších zdlouhavých jednáních se nakonec našlo řešení. Krajské sdružení hasičů České Budějovice za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje zakoupilo budovu bývalého zemědělského výkupu a nás čeká další, již třetí budování expozice hasičské historie s exponáty již z doby Marie Terezie. Jak se lze dočíst v návštěvní knize, naše výstava hasičské historie je uznávána i turisty ze zámoří, kteří do muzea zavítali. V letošním roce uplyne 141 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni a 41 let od otevření Hasičského muzea v Bechyni.

 

Nejen kvůli legislativním náležitostem je rekonstrukce zemědělského objektu v bezbariérové hasičské muzeum značně nákladná. Máme v úmyslu požádat o dotaci, ovšem to je podmíněno spoluúčastí ve financování. Z vlastních prostředků nejsme schopni tento podíl zajistit. Požádali jsme o povolení veřejné sbírky na rekonstrukci a provoz hasičského muzea a naší žádosti bylo vyhověno. Uvítáme jakoukoli finanční, popřípadě i věcnou pomoc. Za jakékoli příspěvky předem děkujeme, hasičskou historii totiž zahynout nenecháme!

 

Jenovéfa Uličná

starostka SDH Bechyně

tel.: 605 558 628

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

38 59 46 23 59 / 0800

 

 

Obrázky novinek: nova_budova.jpg Obrázky novinek: v_nove_budove.jpg